Popis cesty:

1. J pilier (IV) 4h.
B.Chwascinski, W.Ostrowski, 1.8.1930

Popis: Šikmým zárezom doľava na nevýraznú vežičku v spádnici J piliera na jej vrchol. Tu sa spájajú všetky nástupové varianty.Cez 2 m kolmý stupeň do steny, hore 7m pod previsnutý komínik (najťažšie miesto). Pod komínikom traverz doľava na začiatok zárezu. Ním krátko hore a doprava do komínika a z neho doprava na hranu rebra(25m). Rebro obchádzame sprava na veľkú rozpukanú platňu, po nej šikmo doľava k zárezu. Ním hore a pokračujeme ďalším zárezom vpravo pod blok. Odtiaľ širokým položeným komínikom hore a z neho taverz na rebro. Ďalej krátkym previsnutým úzkym komínikom pod previs. Pod previsom šikmo doprava cez hranu na obrovskú položenú platňu kde ústi aj výstup č.4. Ňou hore pod posledný výšvih Veľkého Dračieho zuba. Sprava na jeho vrchol.

1a. Nástupový variant v spádnici piliera. (V) Celkom 5h.
A.Pivková, A.Puškáš, A.Szabó, 14.9.1950

1b. Nástupový variant prostredný (IV) Celkom 4h.
J.Piotrowski, J.Stryjenski, 13.9.1944