Popis cesty:

4. Stenou - diagonálnou lávkou (IV) 3h.
G.Kortvélyessy, A.Puškáš, 25.6.1950

Popis: Po dlhej skalnatej lávke, ktorá beží šikmo hore doľava spodnou časťou steny až k južnému pilieru ku kolmému bloku. Od neho sprava výraznou depresiou až po jej zakončenie, tu šikmo doľava na položenú platňu pod vrcholovým výšvihom J piliera a ním hore na vrchol.

4a. Nástupový variant . (IV)
J.Andráši, A.Zavadil, 5.8.1952
Priamo kútom na lávku.

4b. Variant k pilieru (IV)
J.Andráši, A.Zavadil, 5.8.1952
Puklinou priamo na lávku a po nej prechod (II) na J pilier.

4c. Výlezový variant (II-III)
S.Samuhel, I.Urbanovič, 2.10.1962
Od rozdvojenia žlabov, priamo hore do ďalšieho žlabu ním 50 m do štrbiny v hrebeni.