Popis cesty:

5. Pravým vhĺbením (III) 1h.
K.Plašil, F.Ždiarsky, 12.9.1961

Výstup smeruje pozdĺž JV hrebeňa vhĺbením za Malý Dračí zub poza neho a hore žlabom na Nižný Dračí zárez. Nástup pri najkrajnejšej pravej ostrohe steny.

5a. Výlezový variant stenou Malého Dračieho zuba (IV)
J.Kuffa, T.Kuffa, 4.8.1963
Cestou 5, pod vežičkou Malého Dr. zuba pravou časťou jej steny na vrchol.