Popis cesty:

2. Prostriedkom steny zárezom - Veličkov kút (VI) 3 h.
O. Petřvalská, O. Veličková, A. Petřvalský, J. Velička, 11.8.1952, info: AP-V/45, K-644
Zima: Kotásek, J. Velička, 5.3.1955, skalný výstup

Popis AP:Výstup vedie zďaleka viditeľným veľkým zárezom, ktorý spadá z vrcholu Malej Dračej hlavy. Vstup do steny je spod malých bielych previsov, vpravo od ústia veľkého žlabu kde vedie Motykova cesta (č.1). Zárezom uzatvoreným z oboch strán hladkými platňami hore 60m po zvrásnených platniach až pod previs. Cez previs na ľavý okraj trávnatých plošín prchádzajúcich z pravej strany. Vľavo nad nami je veľký previs. Hore 10 m. , keď nám cestu prehradí šikmo vľavo smerujúci previs, lezieme po hladkej platni do miesta kde je previs čiastočne prerušený. Odtiaľ hore, kúsok vpravo cez platne s dobrými chytmi. Ďalej tri metre vľavo na krátke rebierko a komínom 7 m. na sutinovú plošinu. Z plošiny 30 m. zárezom pod previs. Cez previs hore až do miesta . kde vpravo smeruje rímsa. Rímsou 5 m. vpravo, potom priamo hore cez dobre vrstvené skaly a previsnuté bloky na vrchol.