Popis cesty:

12. Referendum (VI, A0, RP: 6+/7- ) 5 h.
P. Jackovič, Š. Hrdina, 28.6.1992
1 RP: P. Staník, M. Simo.

Od autorov RP prelezu: V Referende je najťažšia druhá dĺžka kút, previs na záver platňa, lezené s Mirom Simom niekedy dávno.