Popis cesty:

14. Veža v Dračom hrebeni (V+, A1) 4 h.
M. Kadášiová, M. Kohn, J. Sobota 26.10.2008 (možno lezené už skôr)
Použitý materiál: 7skôb, sada friendov, sada vklínencov

Variant Relaxacného kúta, resp. cesta na vežu v Dracom hrebeni (V-V+,A1) Popis: Nástup 15m vpravo od cesty “Relaxacný kút“ otvoreným kútom na trávnatú plošinu, kde je prvé stanovisko(spolocne s „Relaxacným kútom“). Druhá dlžka totožná s „Relaxacným kútom(5+A1; volne 6-).Z druhého stanoviska (zelený dužnik Kong, skoba so sluckou, 2 staré skoby)platnou šikmo vlavo po jemných chytoch (st.slucka) na kraj previsu, dalej po hrane 7m hore na šikmú trávnatú plochu (3.stanovisko,3m od stanoviska stará skoba). Dalej po pravej stene kúta a strmím vhlbením kolmo hore až pod malé skalné okno(možnost istenia). Cez previs pokracujeme priamo hore na vodorovnú policu , nou vpravo 5m traverz pod stienku s dunivými blokmi. Priamo hore na položenú platnu v kúte (4.stanovisko,vzdušné, na nohách). Dalej šikmo vlavo puklinou pod hladkú stienku, 2m traverz na hranu a tažko(V+) 5m plytkým zárezom na malú plošinu. Odtial lahšie po uvolnených balvanoch až na velký blok v sedle medzi vežami.V prvých troch dlžkach je skala pevná, v posledných dvoch je terén rozlámaný a v žlabe pod sedlom hrozí pád volne ležiacich kamenov. V posledných troch dlžkach je skala mierne machovitá. Resumé: 1.dlžka(IV;15m),2.dlžka(V+,A1;20m), 3.dlžka(V-;25m), 4.dlžka(V;40m), 5.dlžka(V-V+;45m). Zostup: Zlanením na stranu do Zlomiskovej doliny (slučky).