Popis cesty:

1. Piotrowského cesta (III - miesto V) 2h.
T.Piotrowski, Z.Prusisz, 16.08.1967

Cesta skôr na zimu. Na foto steny sú znázornené i varianty. AP-V opis:Ľavá časť Galérie Ganku, plochým pilierom — Smer cesty vyznačuje plochý pilier, opísaný i v Karouškovej ceste vyrastá zo steny v jej hornej časti. Vstup do stenyje v spádnicí bielych previsnutých skál. Ľahkým terénom hore, kúsoček vpravo, na veľkú trávnato-skalnú terasu, ktorej pravý okraj pretína Karouškova cesta. Z prostriedka terasy po voľných skalách hore, pod strmú stienku. Ňou ďalej hore niekoľko metrov od veľkého skalného zuba, kúsok vľavo cez malý previs na ľahký terén. Skalami hore, mierne vľavo, dve dĺžky, na veľkú skalnú terasu. Sme pri úpätí spomínaného plochého piliera. Z pravej strany terasy niekoľko metrov hore pilierom a ďalej jeho pravou stranou do skalnej depresie, ktorou priamo hore Zas mierne doprava systémom depresií a komínov niekoľko dĺžok lana hore do štrbiny v hrebeni, už pod ľavým okrajom Galérie Ganku.