Popis cesty:

3. Karouškova cesta (VI-) 5h.
V. Karoušek, B.Šisler, 28.08.1956 - popis cesty

Presný priebeh cesty najmä v spodnej časti nie je známy, Bodkovaná línia je uverejnená v AP-V / výstup 100. Slovný popis cesty: Ľavú časť severozápadnej steny ohraničuje sprava šikmý žľab, ktorý prechádza čoraz vyššie v komín Ním vedie klasická cesta. Táto čast severozápadnej steny ma trojuholníkovú základňu, ktorá kulminuje v ľavom severovýchodnom okraji Galérie Ganku. Nad strmými dolným zrázmi túto trojuholníkovú stenu predeľuje plochý pilier na dve polovice. V pravej polovici steny vidieť tri velké priečne terasy ležiace bezprostredne nad sebou. Nimi vedie výstup. Vstup do steny je viac menej v spádnici kulminačného bodu tejto trojuholníkovej steny a súčasne i v spádnici ľavého konca spomínaných terás. Hore mierne vpravo 75 metrov cez malé previsy na plošinu. Nad plošinou cez bielu platňu doprava a ďalej plochým zárezom 30 metrov hore. Ďalej vpravo drobivým zárezom a komínikom na prvú lávku. Z ľavého konca prvej lávky hore úzkym komínikom a hore na druhú lávku. Z ľavého konca druhej lávky hore cez stienky a zárezmi na tretiu lávku. Nad nami sú previsnuté platne. Traverz pod prevismi doprava, až do miesta kde je možnosť ďalšej cesty hore. Tu cez previs hore a potom vľavo do ríny. Z nej priamo hore stienkami v ktorých sú stupne a na konci drobivou platňou na ľavý okraj Galérie.