Popis cesty:

4. Grószova cesta (III) 2h.
A.Grósz, J.Lingsch, 29.7.1923, 1.zima: A.Antoníčkova, R.Antoníček, J.Ševčík, 20.3.1952 Info: J2/99, AP II/117

Grószova cesta. - V spádnici vrcholu stúpa v spodnej tretine steny šikmo doľava rad pásov. Prvý 2 a pol metra široký pás spočiatku s dobrými záchytmi a stupmi sa zužuje asi po 45-tich metroch na dlžku niekoľko krokov a skoro sa končí. Vyzerá to, akoby sa kus pásu odtrhlo. Tu doľava dva metre dolu na hladkú, ale zato málo naklonenú platňu, potom cez skalný stupeň na druhý pás, ktorý je vlastne pokračovaním prvého. Po dvoch dlžkach lana opustíme tento pás a potom skoro kolmou stenou po belavých skalách dvanásť metrov hore na začiatok žľabu vpravo hore. Žlabom tri dlžky lana hore až do malého vhĺbenia uprostred steny, kde sa dlho do leta drží sneh. Okolo ľavého rohu a po dalšom páse 1 a 1/2 dlžky lana na koniec. Stade bez ťažkostí ešte 1 a 1/2 dĺžky lana tým istým smerom dôjdeme k plytkému žľabu; ktorý sem vedie zľava zdola. Po rebre vpravo od neho na sedielko. Ďalej v spádnici vrcholu až na štít 2 a 1/2 dĺžky lana.