Popis cesty:

5. Variant v Grószovej ceste (III) 2h.
F.Ždiarsky a spol. Info: J2/99, APII/120

Variant v Grószovej ceste. - Až do miesta, kde sa opisuje vhĺbenie V Gr. ceste. Stade ide smerom k vrcholu rebro. Ním vystupujeme, kým sa nám neskríži stará cesta (č.1).Dôjdeme k žľabu. Ten prek~očíme a postupujeme ďalej na rebre, ktoré je tu opäť výrazné a pod hrebeňom sa stráca v stene. Cez ňu na hrebeň, po ktorom krátko doprava na vrchol.