Popis cesty:

7. Brnčalov pilier (V) 1-3h.
A.Brnčal, R.Horníček, 7.9.1946, 1.zima:J.Sláma, J.Weincziller, 18.12.1956 Info:J2/99, APII/118

Brnčalov pilier. - Stred steny v podobe mohutného, širokého, málo vystupujúceho piliera ohraničujú z oboch strán plytké žľaby. Výstup vedie prostriedkom tohto piliera a vybočuje časom nepatrne napravo od stredu. Nástup ako na ceste Grósza ľavou polovicou steny, a to prvým 2,5 m širokým a asi 50 stupňov nakloneným pásom, smerujúcim šikmo hore naľavo od spádnice vrcholu. Pásom hore po jeho prerušenie a nad týmto prerušením po páse, pokračujúcom asi 35 m. ďalej. Ešte pred bielými skalami odbočíme členitou stienkou hore mierne šikmo napravo a vystúpime asi 10 m. na trávniky. Odtiaľ trocha napravo vidno spodnú časť piliera podoby srdca, ktorá visí nad nami. Terénom, porasteným trávou 30 m. priamo hore k hrotu srdca a trocha hore doprava od neho. Odtiaľ 4 m. traverz doľava na stred srdca a niekoľko metrov hore cez mierne previsnuté stupne k začiatku plytkého komín-pravouhlého zárezu. Ním 15 m. hore, dobré istenie. Teraz po strmej platni 6 m. traverz šikmo doprava hore po dobrých stupoch a ďalej strmým šikmým komínom, viac po jeho pravej strane, 6 m. hore. Traverz 6 m. vodorovne doprava cez veľmi exponovanú a strmú platňu s dobrými stupmi na hranu z nahromadených balvanov, po nej 3 m. hore a 7 m. doľava ďalej zas niekoľko metrov ťažko priamo hore. Zas trocha odbočiac doľava pokračujeme 2 a 1/2 dlžky lana priamo hore stredom zužujúceho sa a menej strmého piliera priamo na vrchol Ľadového štítu. Exponovaná cesta v úplne pevnej skale. Široký pilier poskytuje možnosť viacerých rôzne obtiažných variantov. Lezci na pilieri .