Popis cesty:

8. Prostredným vhĺbením (IV) 2h.
V.Karoušek, B.Nejedlo, B.Svatoš, 23.7.1953, 1.zima: F.Minařik, J.Pábel, V.Vaculín, 12.2.1964 Info:J2/99, APII/119

Pod prostredné vhĺbenie sa dostaneme tak, že kolmý zráz obídeme vžavo po Grószovej ceste. Lávkou skoro na jej koniec a potom po rímse šikmo vpravo hore na trávnaté skalky popod Brnčalovým pilierom. Vstup do žžabu, traverzom vpravo cez skalné stienky. Žžab je vežmi mohutný a členitý. Prvá dlžka lana vedie prostriedkom žžabu, pod strmšie stienky. Tu je malý previs, ďalej žavou stenou žžabu až pod výrazné previsy, ktoré tvoria spodnú hranu klinu, ktorý rozdežuje žžab na dva menšie. Cesta sa drží pravého žliabku. , Pod prevismi vodorovným traverzom cez nakopené balvany. Ďalej dve dlžky lana v pravej stene žžabu až pod velkú červenú platňu. Tu žahkým terénom tri dĺžky lana šikmo vžavo hore, do stredu vrcholu.