Popis cesty:

5. Poľská cesta (IV) 2,5h.
W.Betlejewski, R. Duchniewiczová, K. Lerch, 18.6.1969.
Poľský výstup na štrbinu v Ostrom hrbe, v ľavej časti masívu Ostrej veže. - Výstup vedie stále v ľavej časti steny, ale v dolnej časti vpravo od šikmého zárezu, ktorý priečne pretína stenu zľava doprava a vyúsťuje na Ostrej štrbine medzi vrcholmi Ostrej veže. V dolnej časti vychádza na zárez, kúsok ide po ňom a príde na dolnú lávku, ktorá pretína stenu sprava doľava. V poslednom úseku vychádza na Štrbinu v Prostrednom hrbe, ktorá leží v južnom hrebeni Ostrej veže. - Vstup do steny je vpravo od zošikmeného zárezu, kúsok vľavo od plošinky s malou kosodrevinou. Vystupujeme priamo skalnato-trávnatým žľabom, ktorý vyššie prechádza v zárez. Ním mierne vpravo cez malý previs na skalno-trávnatý balkónik so skalným blokom, ktorý je asi deväť metrov nad spomínanou kosodrevinou, II. Nad nami je z pravej strany rebierko. Presunieme sa cezeň s pomocou skoby, potom znova naň vystúpime po exponovaných stupňoch na jeho vrchol. V mieste, kde rebierko zaniká v previsnutej časti, vpravo šikmo niekoľko metrov a ďalej vodorovným traverzom v otvorenej stene asi 15 metrov do trávnato-skalnatého žľabu, ktorým priamo hore na výhodnú trávnatú plošinu. Od balkónika asi štyridsať metrov, IV. Ďalej ľahkým trávnatým terénom na lávke asi 30 metrov šikmo vľavo do ústia úzkeho trávnato-skalnatého žliabku, ktorý prechádza vyššie v úzky komín. Zárezom priamo hore pod previs. Pod previsom 2 metre šikmo doprava na dobrý stupeň a z neho cez previs a znova späť do zárezu, IV. Ďalej cez stupne pod ústie spomínaného komína, ním hore vyše 40 metrov, IV, na sedielko, ktoré zatarasuje blok a vytvára skalné okno viditeľné i z doliny. Sme na Prostrednej Ostrej štrbine. Odtiaľ doprava na južný vrchol Ostrej veže. Pevná skala, veľmi exponovaný výstup.
Info:TT-1970/1