Popis cesty:

6. Mlezáková cesta (V) 5h.
J. Mlezák,R. Torn, 21.4.1954
Leto: A. Bohosiewicz, W. Lipiňski, 24.7.1971

Mlezákova cesta. Pod dolnou lávkou, ktorá pretína stenu sprava-doľava a ústi na južný hrebeň pod južný vrchol Ostrého hrbu, nachádza sa pod jej prostriedkom vhĺbenie ústiace na lávku. V predĺžení vhĺbenia viac-menej v spádnici možno sa dostať na Ostrú Štrbinu medzi dva vrcholy Ostrej veže. Výstup vedie spočiatku spomínaným vhĺbením až na spodnú lávku. Po nej kúsok doľava a hneď hore zárezom v spádnici Ostrej štrbiny, na hornú lávku. Po nej vľavo pod vrcholovou stenou južného vrcholu Ostrej veže, na Prostrednú Ostrú štrbinu. Po ľavej strane zostáva Ostrý palec. Lezené len v zimnom období, použili asi 20 skôb.
Letný priestup sa zväčša zhoduje s výstupom Mlezáka, ibaže Mlezák pod vrcholovou stienkou J vrcholu Ostrej veže z hornej lávky smeruje vľavo na J hrebeň, na Prostrednú Ostrú štrbinu. Výstup poľských horolezcov z hornej lávky smeruje doprava na Ostrú štrbinu medzi vrcholmi Ostrej veže ako cesta č.2 z roku 1968. Poľský výstup môže mať minimálne odchýlky od zimného výstupu Mlezáka a Torna, exponovaný výstup.