Popis cesty:

7. Maczkova cesta (IV+) 3h.
H. Jordanová, J. Maczka, J. Wiaceková Maczková, 22.8.1979

Maczkova cesta na S vrchol. V spádnici charakteristických žltých plameňov nastúpime do trávnatého terénu žžabovitým zárezom, ktorý sa tiahne šikmo doprava miernym oblúkom. Ním vystúpime na lávku, ktorá sa tiahne z dna doliny priečne východnými stenami masívu Ostrej veže a ústi na J hrebeni pod J vrcholom Ostrého hrbu. Lávkou pod žltými plameňmi dve dĺžky lana vžavo. Odtiaž priamo vystúpime nad lávkou strmým zárezom, v ktorom je previs. Cez previs, IV+. Ďalej šikmo vpravo cez otvorenú stenu a ňou hore, III, miestami IV, priamo na S vrchol, strmým zárezom, IV+. (V prostrednej časti na kúsku hornej lávky a v celkom hornej časti podštítovej steny je cesta Maczku skoro identická s cestou Zamkovského)