Popis cesty:

10. Zamkovského cesta (IV) 2,5h.
Z. Brüll, K. Matherny, Š. Zamkovský, 24.7.1933
Zima: Viac-menej skalný výstup. M. Grois, M. Groisová,21.4.1962.

Od ústia žľabu, ktorý spadá z Ostrého zárezu, smerom vľavo na stenu piliera a po nej strmými stupňami 25 metrov hore pod veľký previs. Odtiaľ šikmo platňami vpravo pod 8 m stienku a cez ňu na hranu piliera nad jeho prvý výsvih. Možno sa tam dostať aj ľahšie variantom priamo zo žľabu Ostrého zárezu. Pilierom hore, vľavo od jeho hrany, obchádzame dosť veľký previs z pravej strany, do päťmetrového komínika, ktorý je v hornej časti previsnutý. Cez komínik na trávnatú plošinku. Odtiaľ 40 metrov vľavo, odkiaľ vchádzame už do východnej steny Ostrej veže hornou trávnatou mierne šikmou lávkou pod malý trávnatý komínik. Ním hore. Ďalej cez 4 m stienku a ďalej cez hladké platne, odtiaľ do malého vhĺbenia, už blízko ostria piliera. Na pilieri cez komín, ktorý vyúsťuje do druhého komína, a ním 10 metrov na severný vrchol Ostrej veže. Zaujímavý výstup.