Popis cesty:

36. Azúrové okno (VI+, A3)
Pavol Jackovič a Miro Sim, 31.12 2019

Opis:Cesta “Azúrové okno” je dost skrytá a zo spodu doliny ju tažko vidiet. Nachádza sa vysoko v severnej stene prostredného piliera, za “rohom” od cesty Petarda. Začína sa širokým komínom a pokračuje mixami na hreben.
1 dlžka VI+ A3, 30m, 1 postupový nit + 1 nit na štande
2 dlžka IV, 50m, 1 nit na štande
3 dlžka VI, 25m, 1 postupový nit

Fototopo
Foto z 1 dlzky