Popis cesty:

1. Predný Soliskový zárez (CH-I) 1h.
M. Karlowicz, 27.8.1907
Zima: Na snehu. F. Ždiarsky, 30.4.1967.

Žľabom a zárezom. Spočiatku ako je nástup na ľavú časť vhĺbenia západnej steny na Veľké Solisko. Týmto žľabom veľmi krátko, niekoľko metrov, žľab sa v doľnej časti rozvetvuje, jeho ľavou vetvou na zárez pod výšvihom v severnom hrebeni Veľkého Soliska.