Popis cesty:

7. Prostredné Solisko-rebrom (III) 2,5h.
Július Andráši I, J. Dohanič, 12.9.1953.

Rebrom. Z opisu nie je jasné, či výstup vedie ľavým alebo pravým rebrom, vhĺbením medzi nimi, alebo či neprechádza všetkými troma skalnými formáciami. Priamo po rebre na malú trávnatú plošinku, odkiaľ hore úzkou trhlinou, dobré chyty, na väčšiu skalnú lávku. Z lávky tri metre doprava, potom znova späť a cez krátku stienku znova na rebro. Ďalej cez veľké skalné bloky prechádzame žľab a ďalšou trhlinou, dĺžka lana, vystúpime na skalnú plošinu. Odtiaľ ľavou stranou hore okolo zaklineného bloku, potom úzkym žľabom vpravo pod previs, odkiaľ skalami po ľavej strane 10 metrov a sme pod stenou. Ňou cez trhlinu, potom stále tesne po rebre hore na vrchol.

Opis variantov - J. Sedláček 2011 -2013, všetky varianty pravdepodobne lezené aj skôr
7a. Ľavým rebrom (II-III) 3h.
J. Sedláček, Y. Hlavienková, 24. 9. 2011

7b. Pravým rebrom (III) 3h.
J. Sedláček, Y. Hlavienková, 29. 8. 2012

7c. Prostredným žľabom (miesto M2-M3, strmý sneh) 1,5h.
J. Sedláček sólo 16. 4. 2013

Pozri aj foto - fototopo pri ceste a ďalšie fototopo .