Popis cesty:

7. Pravou časou veže (IV) 2,5 h.
F. Lacziková, G. Lingsch, G. Seide, 3.10.1926

Popis cesty: Nástup je na sutinovom páse v spádnici trávnatého vhĺbenia v stene. Vžavo nad nami je červená platňa. Najprv smerom k nej hore, potom pod zlomom rebra, ktoré ohraničuje platňu sprava, do žliabku podobnému zárezu, ktorý vyššie uzatvára previs, 30 m. Kúsok žliabkom hore, potom vo vhodnom mieste na rebro vpravo. Až pod hladký výšvih rebra, pod ktorým dožava na rímsu. Vytiahneme sa z nej cez hladkú platňu do strmých skál, ktorými priamo hore nazad na hranu rebra 30 m. Prekročíme ju a prejdeme za hranou na menej sklonené ploché stupne. Po týchto 30 metrov hore na plošinku a od nej najprv skalami z pravej strany, potom krátkou plochou puklinou na ďalšiu plošinku. Nad nami je obrovská platňa. Pod ňou cez odštiepené balvany a po trávnatej lište vodorovne dožava do spomínaného trávnatého vhĺbenia v prostriedku steny. Vžavo od vhĺbenia je komín, vpravo od neho je platňa a dalej vpravo rebro. Rebrom hore pod jeho hladký výšvih. Ešte 4 metre po dobrých záchytoch hore od vhĺbenia 30 metrov, potom do žliabku vžavo od rebra. Žliabok zliezame, jedno úzke miesto, potom vo vhodnom mieste zase na rebro vpravo. Rebrom hore, až sa splošuje v hladkú stienku. Odtiaž po rímse doprava, ďalej cez žliabok a cez jeho protižahlú stienku sa vytiahneme na široký trávnatý pás- Práve nad nami je 6-metrový výšvih severovýchodného hrebeňa. Po páse 20 metrov doprava, potom zase hore a 30 metrov žžabom na severovýchodný hrebeň neďaleko vpravo od jeho 6-metrového výšvihu. Ďalej normálnym hrebeňom na vrchol.