Popis cesty:

10. Žlabom do Lievikovej štrbiny (III) 3 h.
L. Bílek, G. Lingsch, G. Seide 15. 7. 1927, A. Znamiecki - vodca J. Manisarz, 4. IX. 1906 - len horná čas do polovice v zostupe.

Popis cesty: Z Lievikovej štrbiny spadá na trávnatý pás, ktorý je v hornej časti Cmitera, žžab so zlomom. Nástup je z pravej strany na rebre, ktoré ohraničuje žžab. V žavom boku rebra 30 m hore na trávniček. Odtiaž v postrannom žliabku hore na trávnatú plošinu, ktorá je na chrbte rebra. Po žahko schodnom teréne dožava pod ďalší výšvih rebra. Vžavo pod nami je charakteristický výlom skál. Pod výšvihom dožava a po žavej strane bočnej steny rebra na malé stanovište. Odtiaž žliabkom hore. Po prekonaní strmého prahu dosiahneme zo štrbiny spadajúci hlavný žžab nad spodnými zrázmi. Ním priamo na štrbinu.