Popis cesty:

11. Východná Vidlová v. - ľavou časťou (V) 5h.
Z. Brüll,V. Hudyma, S. Motyka, Š. Zamkovský 12.7.1936

Popis cesty: Nástup je vľavo od ústia žľabu, ktorý spadá z Kežmarskej štrbiny. 80 metrov šikmo doprava po pilieri hore až na jeho temeno. Odtiaľ traverz 5 metrov doľava pod komín, ktorý uzatvárajú zhora previsy. Z komína na jeho pravé rebro a po hladkej exponovanej stene nad previsnutý komín, asi 30 m. Teraz po trávnatých stienkach a medzi uvoľnenými balvanmi priamo hore pod čierne previsy, ktoré sa tiahnu v dĺžke asi 20 m. naprieč stenou. Previsy obchádzame vľavo po 15-metrovej kolmej stene. Dostaneme sa tak na ľavý horný okraj previsov, k malému vklinenému balvanu, okolo ktorého možno dobre istiť. Od vklineného balvanu kúsok doprava, potom priamo po hladkej stene 30 metrov hore na vrchol.