Popis cesty:

14. Východná Vidlová v. - stredom steny (IV,V) 2,5 h.
V. Kecer, F. Ždiarsky, 13.10.1963

Popis cesty: Nástup cestou č. 13 asi 1/3 kuloárom až po 50m zárez zľava ohraničený obrovskou platňou. Na začiatku zárezu odbočíme doľava do steny cez spomínanú platňu (IV). V polovici jej výšky po jej zalomení na skalné stupne. Po nich vpravo až po začiatok 40m zárezu tiahnúceho sa vpravo strmo hore ponad spomenutú obrovskú platňu (vľavo od nej). Zárezom hore a za ním pokračujeme hore cez skalné stupne rovnakým smerom až na veľkú lávku (ňou možno i zostúpiť viď variant č.12). ďalej hore platňovitou stenou na druhú veľkú plošinu na nej niekoľko metrov doľava k ďalšiemu zárezu. 20m hore zárezom na ľavý koniec trávnatej plošiny. Z jej ľavého konca platňami a stupňami pod pravý koniec výrazného pásu čiernych previsov. do miesta kde ich podopierajú bloky. Previsy - najťažšie miesto (V) prekonávame cez vystupujúci stupeň zárezom so strmými okrajmi. Pravou časťou zárezu doprava nad previs. Ďalej hore, mierne doľava na kazalnicu zavalenú blokmi. Z nej ľahko na vrchol Východnej Vidlovej veže. (IV, jedno miesto V)