Popis cesty:

16. Trhlina SZ (V+, A0)
1. a 2. dň×ka: J. Barilla, M. Komora, marec 2010
1. - 4. dň×ka: M. Komora, istenÚ sˇlo, 7. 9. 2013
Priebeh cesty na foto pri ceste.