Popis cesty:

17. Únik (M4), Cesty Vtákov (M4+)
Únik: J. Svrček, M. Styk, P. Bugáň 4. 3. 2012

Cesty Vtákov: J. Svrček, V. Barčík 7. 3. 2012, napriamujúci variant.
Línia vedie medzi cestou Silvestrovské blues a Piranhou.