1. Velická Próba - Sed. nad Kotlom (II) 1,5 h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry

1. Velická Próba - Sedielko nad Kotlom (II) 1,5 h.
M. Déchy, vodca J. Still a spol. 31. 8. 1874

Obvyklá turistická trasa výstupu na Gerlach cez Velickú próbu. Popis: pozri zostup pri Gerlachovskom štíte.