16. Gibasova cesta
Route description: At the moment only in SK language, sorry

16. Gibasova cesta ?
Gibas a spol. s kým, kedy?

Cesta začína vžavo od stoku vody. Bližšie informácie o dažšom smere, a podrobnosti nie sú zatiaž známe.