2. T. Szafka, E. Lindner (III) 2h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry

2. T. Szafka, E. Lindner (III) 2h.
T. Szafka, E. Lindner, 18. 8. 1911, 1. zima: K. Cerman, J. Psotka, 17. 3. 1953 Info: AP I/98, K/2009

Túto úzku stenu ohraničuje vľavo komín Papirusovej štrbiny a vpravo málo výrazný pilier, ktorý oddeľuje južnú stenu od juhovýchodnej. Komínom Papirusovej štrbiny dve dĺžky lana hore, potom doprava a po skalných stupňoch ďalšie dve dĺžky lana hore pod komín: Ním ťažko 12 m. hore na pol metra širokú trávnatú rimsu, ktorú sledujeme doprava k výraznému rebru. Prekročíme ho doprava. Po ďalších dvoch dĺžkach lana krátka lišta. Nad ňou cez rebro a žliabky s ľahkým odchýlením doľava do hlbokého žliabku, ktorý sa tiahne na plochý úsek hrebeňa medzi vežičkou vo východnom hrebeni a vrcholom. Žliabkom na východný hrebeň a ďalej na vrchol.