3. Stanislawského depresia (IV-) 3h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry

3. Stanislawského depresia (IV-) 3h.
B. Chwascinski, W. Stanislawski, 29.8.1929,
1. zima: B. Duchoň, B. Pánczel, L. Wernerová, 28.4.1934,
2. zima: K. Cerman, O. Kopal, A. Puškáš, 10.3.1952,
Free sólo: M. Kapusta, 14. 9. 1979, Info: AP I/99, K/2010

Vstup do skál je z rampy, ktorá vedie do Stolarczykovho sedla, niekoľko desiatok metrov vpravo od ústia komína Papirusovej štrbiny. Smer výstupu udáva biely výlom skál v spádnici vrcholu, asi 60 metrov nad nástupom. Vľavo od piliera, deliaceho stenu, vidíme nevýrazné vhlbenie, ktoré sa začína previsom asi 30 metrov nad úpätím steny. K previsu : alebo :zľava šikmo stúpajúcimi platňami, alebo: priamo zdola pravou z dvoch rebierkom oddelených trhlín. Pod previsom niekoľko metrov po pravej stienke pravej trhliny na úzku rímsu. Rímsou doľava späť do trhliny. Zakrátko z nej von a cez stupne šikmo doľava na plošinu. Z plošiny doprava do veľkého zárezu vhĺbenia. 20 metrov zárezom a po prekročení malého previsu ešte 15 m. v jeho ľavej stene na stupeň. Odtiaľ doprava do komínika. Ním a potom ktoroukoľvek z dvoch trhlín do výklenku pod previsom. Stienkou po ľavej strane na trávnatú plošinu, potom po rebierku hore až do výšky podlhovastej terasky, ktorú vidíme vpravo. Prekročíme puklinu a vystúpime na terasku. Teraz 12 m. doprava na okraj obrovského zárezu. Rebierkom, sprevádzajúcim ho zľava, hore na stupeň a medzi rozorvanými skalami mierne doľava na ľahší terén. Vyššie sa stena zužuje v platňovitý pilier, končiaci sa na predvrchole. Bud prechod doľava do žliabku a ním na sedielko medzi vrcholom a predvrcholom, alebo doprava a po platniach piliera na predvrchol. Hrebeňom doľava na vrchol.