6. Šádkova cesta (IV+) 2,5h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry

6. Šádkova cesta (IV+) 2,5h.
K. Bocek, M. Šádek, 29.8.1950, 1. zima: Veselý, J. Weincziller, 2.4.1957, 2. zima: I. Gálfy, J. Weincziller, 2.4.1958 Info: AP I/101, K/2012

V pravej polovici steny vidíme tri vhĺbenia : Ľavé (tesne vpravo od piliera- Stanislawski) smeruje k predvrcholu a pravé sa končí vo veľkom previse. Výstup vedie stredným vhlbením. Žliabkom s jedným stenovým prerušením hore až na koniec. Jeho pokračovanie nájdeme vľavo hore. Po 15 metroch cez menšie prerušenie žliabku vľavo pod štvorcový previs (až sem tri dlžky lana). Previs obídeme tesne vľavo, potom niekoľko metrov hore pod ďalší veľký previs. Pod ním 2 m. traverz doprava a žliabkom hore, pokiaľ to dovolí. Odtiaľ ťažký krok doľava a žľabom za hranou ďalej. Za stienkou nasleduje niekoľko strechovitých previsov, ktoré obchádzame zľava doprava do nového žľabu, ktorého ľavú časť tvorí stena. Stenou hore, čím sa vyhneme previsom nad žľabom. Ďalej už ľahko na predvrchol a vrchol Čierneho štítu.