19. Glejdura-Krnáč (V+, A3)
Route description: At the moment only in SK language, sorry

19. Glejdura-Krnáč (V+, A3) - Veža Železnej brány
S. Glejdura – J. Krnáč, 14. – 17. 3. 1980
Spodnú časť na Pravú vežu liezli cestou č. 14.