22. Prostredný komín ( IV+) 4h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry

22. Prostredný komín ( IV+) 4h. - Veža Železnej brány
S. Glejdura – J. Lihocká, 17. 2. 1982