8. Szpor - žlabom (I, miesto III) 2h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry

8. Szpor - žlabom (I, miesto III) 2h.
S. Szpor, 5. 8. 1958

Vžavo od Groszovej cesty č.9, ktorá vedie žlabom je ďalší žavý žlab oddelený nevýrazným rebierkom. Nástup na tomto rebierku, puklinami na trávnik, z neho traverz do žavého žlabu a ním hore. Vyššie po rebierkach a žliabkami na hrebeň a vpravo na vrchol.