2. Pankiewicz- Wolf (VI,A3,Ae,10-15h, RP7+)
Route description: At the moment only in SK language, sorry

2. Pankiewicz- Wolf (VI,A3,6e) 10-15h, Szewska pasja a var. (RP 7+) 5h.
K. Pankiewicz, J. Wolf, 28-29.9.1975

1. zima P.Jackovič, J.Skokan pôvodnou cestou 13.3.1999
1. zima s dolným variantom 2a - (VI, A0) R. Malczyk, W. Myszkowski, 4.4.1976
1. leto: Z. Czyżewski, O. Šváček, 29.7.1977 variantom 2a
2. leto: Bednár - Pitoňák, leto 1980
Variant 2a - klasicky (VI+) Z. Czyżewski, L. Wilczyński, 27.8.1980 a horným variantom sprava viď foto steny.

1. leto RP: "Szewska Pasja" P. Korczak, P. Sztaba, júl 1994 - VII+. Pozri fototopo - foto z cesty. Pri príprave prelezu -zo zlanenia osadené 18 nitov, skôb a zatlčených vklínencov.
Do 4 stanovištia možno dojsť spodným ľavým variantom medzi 2 a 2a cez výrazný kút - variant Marcisza VII-.