3. Diagonála (VI,A1) 6h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry

3. Diagonála (VI,3xA1) 6h.
R. Bieniek, R. Malczyk i B. Strzelski, 18.8.1974
Cesta traverzuje stenou - predstavuje dole zimný variant do cesty Biedermana, potom ide súčasne s ním po rampe novým variantom a na konci sa spája s cestou 9 a 11.