7. Kastrator (RP 9-)
Route description: At the moment only in SK language, sorry

7. Kastrator (RP 9-)
1 RP: G. Grochal, P. Sztaba, 18.9.2003, po predchádzajúcich prípravách Materiál 2x50 lano, 10x expres, stredné vklínence, stredné a veľké frendy, Preistené zo zlanenia 47 nitov, stanovištia a postupové istenia. Začiatok cesty je napravo od Badylu, bližšie ku Kowalewského ceste. Dĺžku 6 a 7 je možné spojiť (45 m)