9. Kowalewského cesta (VI) 6h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry

9. Kowalewského cesta (VI) 6h.
Z. Palucha, R. Kowalewski, 12.9.1966
1. leto: J. Kielkowski, T. Piotrowski, A. Uznaòski, 3.9.1967
1.zima:J. Kielkowski, T. Piotrowski, Z. Prusisz a K. J. Rusiecki, 9.-10.3.1968
2.zima: Maria Bienek, J. Labecki, J. Zajac 11.-13.2.1975
1.èsl. leto H. Myslivcová, M. Šmíd, P. Páleníèek rok? M. Pelc, Z. Drlík rok?
1.èsl. zima: K.Jakeš, J. Štelbaský, 3 dni, rok?