12. Diagonálne špáry (V+) 3h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry

12. Diagonálne špáry (V+) 3h.
J. Beneš, 2. 7. 1983 sólo, 2 slučky.
Foto vrcholovej časti