11. Dolný variant SZ rebra (V)
Route description: At the moment only in SK language, sorry

11. Slavkovská kopa - Dolný variant SZ rebra (V)
K. Pavlík, J. Šuna, 6.5.1956

SZ rebro spadá do doliny kolmou hranou. Cez ňu priamo hore až na sutinovú terasu, ktorá pretína rebro. Tu sa napája cesta č. 10. - ňou na vrchol.