4. Gálfy - Urbanovič (V,VI) 3h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry

4. Gálfy - Urbanovič (V,dve miesta VI) 3h.
I.Gálfy, I.Urbanovič, 17.8.1952
Info:APIV/81,FKII/1150

Z turistickej cesty, vedúcej na Poľský hrebeň, nad Večným dažďom odbočíme doprava k nápadnému žľabu, končiacemu sa veľkou jaskyňou. žľabom hore až pod jaskyňu. Vpravo spred jaskyne nástup do jasne viditeľného komína. Komínom až po previs, odtiaľ traverz doprava na stupeň. Zo stupňa priamo hore na trávnatú plošinu. Z plošiny cez previsnutú stienku šikmo doľava do malého komínika, odtiaľ dobré istenie. Ďalej priamo hore na stupeň a cez previsnutú stienku do komínika vpravo. Z komínika traverz po trávnatých stupoch asi 5 metrov doprava pod dva kolmé zárezy. Vystupujeme pravým zárezom priamo hore(VI). Odtiaľto asi štyri dľžky lana pekného lezenia na výraznú hranu pod vrcholom a doľava asi 50 metrov na vrchol.

4a. Variant cesty zľava (V, VI) 3h.
J. Gurník, I. Buliščák, 11. 9. 1976, možno lezené i skôr
Variant je zakreslený na foto zelene, často sa lezie aj v súčasnosti.