7. Žlab pod Dvojitou vežou (II,III)
Route description: At the moment only in SK language, sorry

7. Žlab pod Dvojitou vežou (II,III)
C)M.Szczepanska, J.A.Szczepanski, 28.8.1930
D)Variant komínom W.Birkenmajer, K.Kupczyk (V) 2h. 10.7.1930
Info:APIV/25,26

Cesty historického významu. Pozri "Ďalšie foto" Z steny