Route description: At the moment only in SK language, sorry

2. Paryského traverz Gerlachu (II) 2,5-3h.
W.H.Paryski, J.W.Žulawski 23.8.1954. Niektoré časti už skôr.

Popis: pozri - Gerlachovská veža V - cesta č.1