4. Variant stokom vody (V+,A0) 2h.
Route description
Popis cesty

4. Variant stokom vody (V+,A0) 2h.
V. Tatarka, J. Michalko, 31.8.1983 (len po Bernadzikiewicza)
Cesta je spodným variantom cesty č.5