4. Nástupový variant piliera (IV)
Route description
Popis cesty

4.Nástupový variant piliera (IV)
Po roku 1950 často používané.
Info: AP-V/66

Z terasy spod piliera doprava dole po trávnatých políčkach až pod kolmú, v strednej časti previsnutú stienku. Stienkou 30 metrov hore na plošinu na pilieri pod prvý výšvih (IV).