5. Prostriedkom steny (VI,A2, OS M6+) 4,5h.
Route description
Popis cesty

5.Prostriedkom steny (VI,miestami A2, OS M6+) 4,5h.
B.Kaufman, V.Suchý, 7.8.1954
1 zima voľne OS D. Janák, P. Vrtík, 12. 3.2011, M6+
Info: AP-V/70

Vstup do skál je z Rumanovej terasy v ľavej časti JZ steny, kde trávnaté políčka vybiehajú najvyššie. Z políčok šikmo vpravo do zárezu pod previs 20 metrov. Odtiaľ šikmo hore 8 metrov hladkou platňou a traverz späť nad previsom na plošinu. Z plošiny priamo hore pravou z dvoch trhlín v stene (V), potom dva kroky vľavo a strmo pravým žliabkom, istenie sediac vo vise. Ďalej vpravo cez rozlámaný previs (V) na úzku odtláčajúcu rímsu, ktorou šikmo vpravo hore na poličku pod prevismi, odštiepené bloky. Odtiaľ priamo hore cez dva previsnuté odštiepené bloky 8 metrov (A2), potom dva metre doľava a už ľahšie do lámavej, mokrej a trávnatej priehlbiny, istenie. Z priehlbiny vpravo na rebierko a ním priamo hore, koniec hlavných ťažkostí. Potom lámavým žliabkom z pravej strany na rebro, tu prichádza výstup č.6-Motyka. Rebrom alebo pozdĺž neho po trávach na vrchol.