6. Motykova cesta (V) 2,5h.
Route description
Popis cesty

6.Motykova cesta (V) 2,5h.
S.Motyka, J.Sawicki, 24.7.1931
Info: AP-V/67

Výstup vežmi pekný a často vyhžadávaný; Vstup do skál je z Gankovej terasy v polovici JZ steny. Odtiaž kúsok vžavo 25m a potom ažkým komínom dožava hore až sprava uvidíme skalné stupne. Teraz traverz cez rebierko doprava na dobrý stupeň. Ďalej hore previsnutou trhlinou v jej strednej časti (V) na plošinu pod obrovskými prevismi. Z plošiny opä traverz cez platne a trávou šikmo doprava dole do sutinového žliabku, ktorý vybieha do svetlých previsov. Skalami vpravo od žliabku pod previsnutý mokrý komín a strmou rímsou znova doprava smerom k nápadnému rebru, ktoré vystupuje zo steny. Buď rebrom, alebo pozdĺž neho po trávach na vrchol.