1. Sedlo pod Drúkom zo Zlomísk (I) 1:45 hod
Route description
Popis cesty

1. Sedlo pod Drúkom zo Zlomiskovej doliny (I) 1:45 hod

Toto sedlo oddeľuje Popradský Ľadový štít od Malej Končistej, či bezprostredne od Drúka . Tvorí praktický priechod z Batizovskej doliny do Zlomiskovej doliny, i keď zo Zlomiskovej doliny je cesta trochu komplikovaná.

1. Výstup zo Zlomiskovej doliny, zo Železnej kotliny
Sprava cez skalnú bulu, pod úbočiami Drúka. Od južného okraja najvyššieho kotla do doliny ku kužeľu sutiny pod ústím žlabu, ktorý vedie k štrbine nad Drúkom. Po skalách vľavo od tohto žľabu 25 metrov hore. Tu narážame na nápadný trávnatý pás, najvyšší z niekoľkých pásov. Ním šikmo doľava hore, miestami exponované, až na jeho koniec, tesne pred snehovým žľabom. Sem môžeme tiež dôjsť po skalách a tráve stále tesne vpravo od snehového žľabu. Ďalej po strmých skalách a tráve doprava na ďalší kratší pás. Ním šikmo doľava hore na otvorený terén a ako pri nasledujúcom výstupe na sedlo. Menej praktické. 1:45 hod. Zima: Zväčša na snehu.
2. Cez úbočia Popradského Ľadového štítu.
Spočiatku ako na Zlomiskovú štrbinu, žľabom 20 minút hore. Tu opustíme žľab a sledujeme širokú lávku, ktorá vedie v dolnej časti JZ steny Popradského Ľadového štítu doprava. Po krátkom výstupe cez nízke stupne sa ocitneme pod strmými platňami. Pod nimi znova doprava a po úzkej skalnej a sutinovej rímse do strmého snehového žľabu, kotrý spadá z polovice výšky úbočia pod sedlom do Zlomiskovej doliny. Hneď nad nami sa žľab končí previsnutým skalným stupňom. Prekročíme žľab a rebro, ktoré ho ohraničuje, na juh doprava a dostávame sa tak na otvorený terén pod sedlom. V tomto mieste sa stretáva s variantom sprava. Teraz ďalej kúsok vpravo po lávkach, skalných stupňoch a nakoniec po sutine na sedlo. 1:30 hod. Zima: Zväčša na snehu. Pozor na lavíny.
3. Priamo na sedlo.
Hore sutinou, do ústia hlbokého a strmého žľabu, ktorého dolná časť je často pod snehom. V spádnici sedla pod Drúkom; žľab siaha len do polovice cesty na sedlo. Od vstupu do žľabu, alebo vpravo od neho hore, v serpentínach po trávach a skalných stupňoch do miesta, kde pred spomenutým žľabom sa lávka končí. Z nej niektorou z ciest na sedlo. 1:45 hod. Zima: V dolnej časti dosť skál. Ďalej dostatočne zasnežené.