Informan frum bolo vytvoren pre nvtevnkov strnky Horolezeck sprievodca Vysok Tatry za elom vzjomnho informovania sa lezcov o lezeckch a lyiarskych podmienkach, o podmienkach v tatranskch dolinch pri prstupe ku stenm (podmienky v skale,ady, sneh, lavny, poasie at.) O spenosti fra rozhodujeme vetci, take navhajte a podete sa s ostatnmi o svoje poznatky o i len z turistickho treku. Svoj prspevok me prida akkovek nvtevnk bez potreby registrcie.

Aktulne lezeck podmienky vo Vysokch Tatrch-Current climbing condition in High Tatras

Post a reply - Poli komentr || Back to main page - Nvrat vodn strnka


aktuálne informácie o lezení v ľade podmienkach okolí Vysoké Tatry

Delete this post Submitted by - Zaslal Paul H. <dephend14@gmail.com> on 31/Dec/2016
90.198.13.252

Message - Prspevok:

Aktuálne informácie o lezení v ľade podmienkach okolo Vysoké Tatry

Ahoj

Prosím, môžete mi povedať, kde nájsť aktuálne informácie o lezení v ľade podmienkach okolí Vysoké Tatry a Starého Smokovca. Mám veľký záujem v Studen Dolina

Chcel by som dostávať aktuálne informácie o lezení v ľade podmienok okolo Vysokých Tatier.

Budem čoskoro navštíviť Starý Smokovec. Chcel by som vedieť, či tam boli nejaké nedávne návštevy v chladnom údolí známom ako "studené údolia". Som vďačný za každú informáciu o chodníkov, riziko lavíny alebo skutočný stav ľadu je themself.
Jazyk nie je problém - ja používam Google Prekladač ;-)

Ďakujem.

Current information about ice climbing conditions near Vysoke Tatry

Hello

Please can you tell me where to find current information about ice climbing conditions around the High Tatras Stary Smokovec. I am very interested in Cold Valley
I would like to get current information about ice climbing conditions near Vysoke Tatry.

I will soon visit Stary Smokovec. I would like to know if there have been any recent visits to the cold valley known as "Studena Dolina". I am grateful for any information about trails, avalanche risk or the actual condition of the ice climbs themself.
Language is not a problem - I use Google Translate ;-)

Thank you.


Replies to this post - Komentre k prspevku


Reply to this post-Pridaj komentr-Nepouvaj diakritiku

Name-Meno:

E-mail (optional-nepovinn):

Subject-Predmet:


Message-Prspevok: