Úvodná stránka  Kozia stena - 2200 target= m  Verzia pre tlač   Diskusia k štítu/cestám 
Cesty:

1. Ostrý zárez (II-III) 1h.  N    
2. Kozí zárez - komín (V-, A1 RP 6-) 3h  N    
3. Ľavý pilier (V) a variant (V+) 4 - 5h.  N   Schéma  
4. Pravda - Rybanský (IV+, V) 4h  N   Schéma  
5. Ľavá depresia cez platne (V) 5h  N   Schéma  
6. Ľavá depresia - sprava (V, A3 RP:6+/7- ) 8h.  N    
7. Stredom steny (V, A0?) 4h  N    
8. Pravá depresia - Pieta (V) 3,5h  N   Schéma  
9.Pravý pilier-stenou vľavo (6+, pôv.1m. VI, A0)  N    
10. Pilier (V+) 3,5h  N   Schéma  
11. Pilierom priamo (V) 3h  N    
12. Výzva koze (VI) 6h  N   Schéma  
13. Suma wszystkich strachów (VI+) 4h  N   Schéma  
14. Groń - Kijowski ( M4 ) 4h.  N    
15.Talitha Kum (VI)  N   Schéma  
16.Kozí Roh (VI+/A2) 5h.  N   Schéma