Úvodná stránka  Mal�� hrot - 2300 target= m  Verzia pre tlač   Iné užitočné info   Diskusia k štítu/cestám 
Cesty:

1. Gilotína (VI+,A2, RP:X-) 10h.   N   Schéma  
2. Stredom - Platňou (V+,A2, RP:8-) 4h.   N   Schéma  
3. Kút (VI,A2,RP:7) 3-6h.   N   Schéma  
4. Pilířem bílých myší (V+,A1) 7 h.  N   Schéma  
5. Odysea (8, pôvodne VIII-, A2) 10h.   N   Schéma